אליעד יהלום

תנאי שימוש

בעלות על האתר והסכם לתנאי שימוש

תנאי והגבלות שימוש אלה (” תנאי השימוש” ) חלים על ‘אליעד יהלום לעיצוב פנים בע”מ’ באתר האינטרנט www.eliadyahalom.co.il וכן www.eliadyahalom.com וכל האתרים הקשורים ל www.eliadyahalom.co.il, חברות הבת שלה וחברות כלולות, כולל עמוד הפייסבוק, אינסטגרם, youtube, של אליעד יהלום (להלן, “האתר”) .
האתר הוא רכושו של הצלם-אמן אליעד יהלום והחברה ‘אליעד יהלום צילום לעיצוב פנים בע”מ’ ( ” אליעד יהלום”) והזכיינים שלה .

ע”י שימוש באתר , הינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה , ואם אינכם/ן מסכים/ות, אל תשתמשו באתר.

אליעד יהלום שומרת לעצמה את הזכות , לפי שיקול דעתה הבלעדית, לשנות, לתקן , להוסיף או להסיר חלקים של תנאי שימוש אלה, בכל עת. זוהי האחריות שלך לבדוק את תנאי השימוש אלה מעת לעת עקב שינויים. המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים לא אומר שאתה מסכים לשינויים. כל עוד אתה עומד בתנאי שימוש אלה , אליעד יהלום מעניק לך זכות אישית, שאינה בלעדית, אינה ניתנת להעברה, ומוגבלת, להיכנס ולהשתמש באתר.

תוכן
כל התמונות, טקסט, גרפיקה , ממשקי משתמש, ממשקים חזותיים, סימנים מסחריים, לוגו , צלילים , מוסיקה , יצירות אמנות וקוד מחשב ( באופן קולקטיבי , “תוכן”) , כולל אך לא מוגבל לעיצוב, מבנה, בחירה, בתיאום, ביטוי ” מראה ותחושה “וסידור של תוכן כזה , המופיע באתר הינו בבעלות, בשליטה או ברישיון אליעד יהלום, והוא מוגן על ידי לבוש מסחרי, זכויות יוצרים, חוקי פטנטים וסימני מסחר, וכן זכויות קניין רוחני אחרות וחוקי תחרות לא הוגנים.

אלא אם נקבע במפורש בתנאי שימוש, לא חלק מהאתר ולא תוכן אלה ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לקודד , לתרגם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא (כולל ” שיקוף “) בכל מחשב אחר, שרת, אתר אינטרנט או מדיום אחר לפרסום או הפצה או לכל עסק מסחרי, ללא אישור מפורש של אליעד יהלום בכתב או במייל, המאושרים על ידי אליעד יהלום.


השימוש שלך באתר
אתה לא יכול להשתמש בכל ” עמוד קישור” , ” דף – לגרד ” , ” רובוט ” , ” עכביש ” או מכשיר אוטומטי, תכנית, תוכנה או אלגוריתם או מתודולוגיה אחרים, או כל תהליך ידני דומה או שווה ערך,לגישה, לרכוש, להעתיק או לפקח על כל חלק באתר או בכל תוכן, או בכל דרך לשחזר או לעקוף את המבנה או מצגת ניווט באתר או בכל תוכן, כדי להשיג או לנסות להשיג חומרים, מסמכים או מידע באף אמצעי שלא זמין בכוונה דרך האתר. אליעד יהלום שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל פעילות מסוג זה.
אתה לא יכול לנסות להשיג גישה לא מורשה לכל חלק או תכונה של האתר , או כל מערכות אחרות או רשתות המחוברות לאתר או לכל שרת של אליעד יהלום, או לכל אחד מהשירותים המוצעים בו באמצעות האתר , על ידי פריצה, סיסמא ” כרייה ” או בכל אמצעי לגיטימי אחר.
אתה לא יכול לחקור , לסרוק או לבדוק את הפגיעות באתר או בכל רשת מחוברת לאתר, ולא לפרוץ את אמצעי האבטחה או אימות באתר או בכל רשת מחוברת לאתר . אתה לא יכול להפוך להסתכל למעלה, סימן או מבקש לאתר את כל מידע על כל משתמש אחר או מבקר באתר או כל לקוח אחר של אליעד יהלום, לרבות בחשבון אליעד יהלום שאינו בבעלותך, למקור שלו, או לנצל את האתר או כל שירות או מידע זמין או המוצע על ידי או באמצעות האתר, בכל דרך שממטרתה היא לחשוף כל מידע, כולל אך לא מוגבל לזיהוי אישי או מידע אחר מהמידע שלך, כפי שנקבע על ידי האתר.
אתה מסכים שלא לנקוט בכל פעולה שמטילה עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונאלי על התשתית של האתר אליעד יהלום, של מערכות או רשתות או כל מערכות או רשתות המחוברות לאתר או לאליעד יהלום .
אתה מסכים לא להשתמש בכל מכשיר , תוכנה או שיגרתי כדי להפריע או לנסות להפריע לעבודתם התקינה של האתר או של כל עסקה המתנהלת באתר, או בשימושו של כל אדם אחר באתר .
אתה לא יכול לזייף כותרות או להערים מזהה על מנת להסוות את המקור של כל הודעה או העברה שאתה שולח לאליעד יהלום או באמצעות האתר או כל שירות מוצע דרך האתר. אתה לא יכול להעמיד פנים שאתה, או שאתה מייצג , מישהו אחר, או להתחזות לכל אדם או ישות אחרים.
אתה לא יכול להשתמש באתר או בכל תוכן לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאי השימוש האלה, או לבקש את הביצועים של כל פעילות לא חוקית או פעילות אחרת שפוגעת בזכויות של אליעד יהלום או באחרים.

רכישות ; תנאים והגבלות אחרות
תנאים נוספים עשויים לחול על רכישות של מוצרים או שירותים ולחלקים או תכונות של האתר, כוללים תמונות , תחרויות, מבצעים או תכונות דומות אחרות, שכולן מונחים שנעשים חלק מתנאי השימוש אלה על ידי ההתייחסות הספציפיים האלה. אתה מסכים לציית לתנאים כגון תנאים אחרים, ובכלל זה במקומות מתאימים, המייצג שאתה בגיל משפטי מספיק להשתמש או להשתתף בשירות או תכונה כזו . אם יש סתירה בין תנאי שימוש האלה והתנאים פורסמו לאו החלים על חלק מסוים של האתר או לכל שירות מוצע באו באמצעות האתר, המונחים רשמיים כשליטה, ביחס לשימוש בחלק זה שלך אתר או השירות הספציפי.
חובותיה של אליעד יהלום , אם בכלל, בכל הקשור למוצרים ולשירותיה החלים אך ורק על ידי הסכמים במסגרתם הם מסופקים, ואין דבר באתר הזה צריך להיות כמשנה הסכמים מסוג זה.

אליעד יהלום עשוי לבצע שינויים במוצרים או שירותים המוצעים באתר, מחירים הישימים עבור כל מוצר או שירות כזה, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. החומרים באתר ביחס למוצרים ושירותים עשויים להיות לא מעודכנים, ואליעד יהלום אינו מתחייב לעדכן את החומרים באתר ביחס למוצרים ושירותים אלה.
תמונות יכולות להיות שונות בנראות באתר אל מול מסך המחשב שלך. התמונה הסופית המודפסת מוסכמת על ידי הלקוח כקשור להבדלי צבע ורווית גוון של מסכים.
ייתכנו מספר סנטימטר / אחוזים שוני בין התמונה המודפסת שהתקבלה על ידי הלקוח בשל חומר ההדפסה ורזולוציה של ההדפסה.
המונחים הבאים יחולו על השימוש באתר שלך, והם משולבים בזאת על הפניה זו :
כל אחת מפוליסות אלו ניתנת לשינוי מעת לעת והם בתוקף מייד עם פרסום כגון שינויים באתר.

תנאי הרכישה של מוצרים

מדיניות פרטיות

חשבונות , סיסמאות ואבטחה
תכונות מסוימות או שירותים המוצעים באמצעות האתר עשויות לדרוש ממך לפתוח חשבון ( כולל הקמת אליעד יהלום זהות וסיסמא). אתה אחראי בלעדי לשמירה על סודיות המידע שאתה מחזיק עבור החשבון שלך, כולל את הסיסמה שלך, ולכול פעילות שמתרחשת בחשבון שלך. המידע הזה מאובטח וסודי. אתה מסכים להודיע ל​​אליעד יהלום באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך, או כל הפרה אחרת של אבטחה. ייתכן שתשא באחריות להפסדים שנגרמו על ידי אליעד יהלום או כל משתמש אחר או מבקר באתר בשל מישהו אחר באמצעות אליעד יהלום הזהות, הסיסמה או בחשבון שלך כתוצאה משלך שלא הצליח לשמור את פרטי החשבון שלך מאובטחים וסודי.
אתה לא יכול להשתמש בזהות של מישהו אחר עבור אליעד יהלום, סיסמא או חשבון בכל עת ללא רשותו והסכמתו של המחזיק אליעד יהלום, בעל סיסמא או חשבון מפורשת. אליעד יהלום לא יכול ולא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק הנובע מהכישלון שלך כדי לעמוד בחובות אלה.

פרטיות
מדיניות הפרטיות של אליעד היהלום חלה על שימוש באתר זה, ותנאיו נעשים חלק מתנאי השימוש על ידי התייחסות זו אלה. כדי להציג את מדיניות הפרטיות של אליעד יהלום, לחץ כאן. בנוסף, על ידי שימוש באתר, אתה מאשר ומסכים כי שידורים באינטרנט הם לא פרטיים או מאובטחים לחלוטין. אתה מבין שכל הודעה או מידע שאתה שולח לאתר ניתן לקרוא או ליירט על ידי אחר, גם אם יש הודעה מיוחדת של שידור מסוים (לדוגמא , פרטי כרטיס אשראי ) מוצפן.

קישורים לאתרים אחרים
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי בלתי תלויים אחרים (להלן “אתרים מקושרים”). אתרים מקושרים אלה מסופקים אך ורק כאמצעי נוחות למבקרים שלנו. אתרים מקושרים אינם תחת שליטתו של אליעד יהלום ואליעד יהלום אינו אחראי ואינו מאשר את התוכן של אתרים מקושרים, לרבות כל מידע או חומרים הכלולים באתרים מקושרים אלה. אתה צריך לעשות את שיקול דעתך העצמאית בנוגע לאינטראקציה שלך עם אתרים מקושרים אלה.

הבהרה משפטית
אליעד יהלום אינו מבטיח כי האתר או כל תוכן, שירות או תכונה של האתר יהיה נקיות משגיאות או שיבושים, או שכל הפגמים יתוקנו או שהשימוש שלך באתר יספק תוצאות ספציפיות. האתר ותכניו מועברים על” AS -IS ” וכן “לפי זמין ” . כל מידע המופיע באתר הנו כפוף לשינוי ללא הודעה. אליעד יהלום לא יכול להבטיח שכל קבצים או נתונים אחרים שאתה מוריד מהאתר יהיה נקיים מוירוסים או זיהום או תכונות הרסניות. אליעד יהלום מסיר מעצמו כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לדיוק, אי – הפרה, לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. אליעד יהלום מתנער מכל אחריות וכל המעשים, המחדלים וההתנהלות של כל צד שלישי כלשהו בקשר עם או הקשורה לשימוש שלך באתר ו / או כל שירותי אליעד יהלום. האחריות המוחלטת על השימוש באתר זה וכל אתרים מקושרים היא שלך ושלך בלבד. הפתרון היחיד שלך נגד אליעד יהלום לחוסר שביעות רצון מהאתר או כל תוכן הוא להפסיק את השימוש באתר או בכל תוכן כזה. הגבלה זו של הקלה היא חלק מהעסקה בין הצדדים.

ההצהרה לעיל חלה על כל נזק, אחריות או פציעות שנגרמה על ידי כל כישלון בביצוע , שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, וירוס מחשב, כשל בקו התקשורת, גניבה או הרס או גישה לא מורשה ל, שינוי או שימוש, בין אם בשל הפרת החוזה, עוולה, רשלנות או כל עילת תביעה אחרת .

אליעד יהלום שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל אחת מהפעולות הבאות, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת : ( 1 ) לשנות, להשעות או להפסיק את הפעולה או את הגישה לאתר או כל חלק מן האתר מכל סיבה (2 ) לשנות או לשנות את האתר, או כל חלק של האתר, וכל מדיניות או תנאים החלים, וכן ( 3 ) להפסיק את פעילות האתר , או כל חלק מן האתר כפי שהדבר נדרש לביצוע תחזוקה שגרתית או בלתי שגרתית, תיקון שגיאות, או שינויים אחרים.

הגבלת האחריות
למעט במקום האסור על פי חוק, בכל מקרה לא אליעד יהלום יהיה אחראי כלפיך לכל נזק עקיף, תוצאתי, למופת , מקרי או ענישה, כולל אובדן רווחים, גם אם אליעד יהלום כבר קיבל מידע על האפשרות של דמי נזקים כאמור .
אם , על אף ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה, אליעד יהלום נמצא להיות אחראי כלפיך לכל נזק או הפסד שנובע מתוך או קשורה בדרך כלשהי עם השימוש באתר או בכל תוכן שלך, כל החבות של אליעד יהלום בשום מקרה לא יעלה על הסכום הגבוה של ( 1 ) הסכום הכולל של כל מנוי או דמי דומים ביחס לכל שירות או תכונה של או באתר שילם בששת החודשים שקדמו למועד התביעה הראשונית שהוגשה נגד אליעד יהלום (אך לא כולל את מחיר הרכישה לכל מוצרי אליעד יהלום ) , או (2) 100 דולרים.

שפוי
אתה מסכים לשפות ולפצות את אליעד יהלום , נושאי המשרה, הדירקטורים , בעלי המניות, קודמיו, יורשיו בעניין, העובדים, הסוכנים, חברות הבת והשותפים, בלתי מזיקות מכל דרישות, אובדן , אחריות, תביעות או הוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי הדין) שנעשה נגד אליעד יהלום על ידי כל צד שלישי בשל או כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר שלך.

הפרה של תנאי שימוש אלה
אליעד יהלום עשוי לחשוף כל מידע שיש לו עליך (כולל הזהות שלך ) אם נקבע כי יש צורך בחשיפה כזו עם כל חקירה או תלונה בנוגע לשימוש שלך, או כדי לזהות, ליצור קשר או לפתוח בהליך משפטי כנגד אדם אשר עלולים לגרום לפגיעה או הפרעה ל( בכוונה או שלא בכוונה) זכויות של אליעד יהלום או רכוש או על הזכויות או רכוש של מבקרים או המשתמשים באתר, לרבות הלקוחות של אליעד יהלום . אליעד יהלום שומרת לעצמה את הזכות בכל זמן נתון להסגיר מידע שאליעד יהלום ימצא לנכון לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית. אליעד יהלום עשוי גם לחשוף את המידע שלך בעת דין הדורש או מתיר גילוי כאמור, ובכלל זה החלפת מידע עם חברות אחרות וארגונים למטרות הגנה מפני הונאות .
אתה מאשר ומסכים כי אליעד יהלום עשוי לשמר את כל העברה או תקשורת על ידי לך עם אליעד יהלום באמצעות האתר או כל שירות מוצע באו באמצעות האתר וגם עשוי לחשוף נתונים כאלה, אם יידרש לעשות כן על פי דין או אליעד יהלום קובע ששימור או גילוי הוא נחוץ באופן סביר ( 1 ) לציית לתהליכים משפטיים , ( 2 ) לאכוף את תנאי שימוש אלו , ( 3 ) להגיב לטענות , כי נתונים אלה פוגע בזכויותיהם של אחרים, או ( 4 ) להגן על הזכויות, הרכוש או ביטחון אישי של אליעד יהלום , עובדיו , משתמשים או מבקרים באתר , ולציבור.
אתה מסכים כי אליעד יהלום רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להפסיק את גישתך לאתר ו / או לחסום את הגישה שלך בעתיד לאתר אם נקבע כי הפרת תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים או הנחיות אשר עשוי להיות קשור לשימוש באתר שלך. אתה גם מסכים כי כל הפרה על ידך של תנאי השימוש אלה תהווה פרקטיקה עסקית בלתי חוקית ובלתי הוגנת, ויגרום לנזק בלתי הפיך לאליעד יהלום , שעבורו נזקים כספיים יהיו מספקים, ואתה מסכים לאליעד יהלום קבלת כל צו או מן היושר הקלה שאליעד יהלום ימצא לנחוץ או הולם בנסיבות כאלה. תרופות אלו הן בנוסף לכל סעד אחר שיש לאליעד יהלום בחוק או בהון עצמי.
אתה מסכים שאליעד יהלום רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדית ללא הודעה מוקדמת , להפסיק את גישתך לאתר, למען מטרה , הכוללת ( אך לא מוגבל ל ) ( 1 ) בקשות על ידי רשויות אכיפת חוק או סוכנויות ממשלתיות אחרות , ( 2 ) בקשה שלך( מחיקות חשבון יזומות ) , ( 3 ) שינוי הפסקה או חומר באתר או בכל שירות מוצע באו באמצעות האתר, או ( 4 ) בעיות טכניות בלתי צפויות או בעיות.
אם אליעד יהלום בחר שלא לנקוט בכל פעולה משפטית נגדך כתוצאה מהפרת תנאי השימוש אלה שלך, אליעד יהלום יהיה זכאי לתבוע ממך, ואתה מסכים לשלם , דמי כל עורכי הדין סבירים ועלויות של פעולה כזו , בנוסף לכל סעד אחר הניתן לאליעד יהלום . אתה מסכים כי אליעד יהלום לא יהיה אחראי כלפיך או לכל צד שלישי להפסקת גישתך לאתר כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי שימוש אלה.

יישוב סכסוכים ; חוק המסדירים
אתה מסכים שכל הקשור לגישה שלך או שימוש באתר , לרבות כל המחלוקות, יהיה כפוף באופן בלעדי על ידי חוקי מדינת ישראל מבלי להתייחס לקונפליקטים שלה בהוראות חוק. אתה מסכים לסמכות השיפוט האישית בעיר תל אביב באופן בלעדי ומוותר על כל התנגדות לסמכות שיפוט או מקום אחר. כל תביעה לפי תנאי השימוש אלה יש להביא בתוך שנה אחת ( 1) לאחר עילת התביעה , או תביעה או עילה כזו של פעולה אסורה. תביעות שנעשו תחת תנאים נפרדים של רכישת מוצרים ושירותים אינן כפופות למגבלה זו. התאוששות לא יכולה להיות בקשה או קבלה פיצויים מלבד הוצאות out-of- כיסל, פרט לכך שתהיה זכאית להוצאות ושכר טרחת עורכי הדין. בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך בין אליעד יהלום ואתה, הנובע או בקשר עם השימוש באתר, הצדדים ינסו מייד ובתום לב לפתור כל סכסוך שכזה. אם אין ביכולתנו לפתור כל מחלוקת כאמור בתוך פרק זמן סביר, שלא יעלה על שלושים 30 ימים, לאחר מכן כל אחד מהצדדים רשאי להגיש מחלוקת או סכסוך כזה לגישור. אם לא ניתן לפתור את הסכסוך באמצעות גישור – יהיו הצדדים חופשיים להמשיך כל זכות או סעד העומדים לרשותם על פי כל דין .

הימנע היכן שאסור
אליעד יהלום מנהלת ומתפעלת את האתר www.eliadyahalom.co.il מהמיקום שלה בישראל ; אתרי אליעד יהלום אחרים עשויים להינתן ולפעול ממקומות שונים מחוץ לישראל. למרות שהאתר נגיש ברחבי העולם, לא כל התכונות, המוצרים או שירותים שנדונו, בהפניה, בתנאי מוצע דרך או באתר זמין לכל בני האדם או בכל האזורים הגיאוגרפיים או מתאים או זמין לשימוש מחוץ לישראל. אליעד יהלום שומרת לעצמה את הזכות להגביל על פי שיקול דעתה הבלעדי, במתן ובכמות של כל תכונה, מוצר או שירות לכל אדם או אזור גיאוגרפי. כל הצעה עבור כל תכונה, מוצר או שירות שנעשה באתר היא חלל שבו אסורה.

שונים
אינך רשאי להשתמש, להעתיק או לייצא מחדש כל תוכן או כל העתק או עיבוד של תוכן זה, או כל מוצר או שירות המוצעים באתר. כל חוק או תקנות רלוונטיים, לרבות וללא חוקי היצוא לארצות הברית ההגבלה ותקנות.
אם כל הוראות תנאי השימוש האלה מוחזקים על ידי בית משפט או בית דין אחר סמכות שיפוטית בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה , הוראות כאמור יהיו מוגבלות או מבוטלות במידה המועטה ככל שניתן ושהוחלפה בהוראה תקפה בצורה הטובה ביותר והמגלמת את הכוונה בתנאי שימוש אלה, כך שתנאי השימוש האלה יישארו בתוקף מלא. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך ואליעד יהלום בכל קשור לשימוש באתר וכל האחרים בכתב או בעל פה הסכמים או הבנות קיימים בעבר בינך לבין אליעד יהלום ביחס לשימוש כזה בטלים בזאת. מלבד כפי שנקבע בהסכם רכישה אליעד יהלום לא יקבל כל הצעות נגד לתנאי שימוש אלה וכל הצעות כאלה נדחות בזאת חד משמעית. כישלונו של אליעד היהלום להתעקש על או לאכוף ביצועים של תנאי שימוש אלה לא יתפרש כוויתור על ידי אליעד יהלום. כל הוראה או כל זכות שיש לו לאכוף את תנאי שימוש אלה, ולא יהיה כל מהלך ההתנהלות בין אליעד יהלום ו שלך או לכל צד אחר ייחשב שינוי כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה לא יתפרשו כהענקת זכויות או סעדים בצדדים שלישיים כלשהם .

אליעד יהלום מספק גישה לנתונים בינלאומיים אליעד יהלום , ולכן עשוי להכיל הפניות צולבות למוצרי אליעד יהלום ושירותים שלא הוכרזו במדינה שלך. התייחסות כזו אין פירושה כי אליעד יהלום במדינה שלך מתכוון להכריז על מוצרים או שירותים מסוג זה.

התמונות מודפסות בהזמנה אישית ואינן ניתנות להחזר. חוק הגנת הצרכן אינו חל על מוצרים שהוזמנו ויוצרו בהתאמה אישית.

 

דילוג לתוכן